NOVINKY

Výbor SSTL

Zápis z Výboru SSTL 31.1.2019 - viď príloha.


Prílohy:
Vybor.pdf

--------------------------------

Stanovisko MZ SR k odberom krvi

Odber biologického materiálu vo všeobecnosti môže realizovať zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania.

V prípade odberu krvi ide o zdravotnícke povolanie lekár, zdravotná sestra, zdravotnícky záchranár a zdravotnícky asistent (bližšie informácie o ich kompetenciách v stanovisku MZ SR).


Prílohy:
Odber krvi - stanovisko MZ SR.pdf

--------------------------------

Vzor správy z lekárskej prehliadky športovca

Vzor Ergometria

Vzor Ergospirometria strana 1

Vzor Ergospirometria strana 2


--------------------------------

Zoznam pracovísk TVL s akreditaciou

Príloha:

Zoznam pracovisk TVL s akreditaciou.pdf


--------------------------------

Akreditačné kritéria pracovísk TVL

Žiadosť na akreditáciu pracoviska treba poslať na SSTL do 30.9.2016

akreditacia.pdf


--------------------------------

Zákon o športe

Pozrite si vyhlášku, ktorá je súčasťou Zákona o športe a ktorá definuje rozsah vykonávaných prehliadok. Zákon má 95 strán ale nižšie sú uvedené citácie z paragrafov, ktoré sa týkajú nás.

Príloha:

Zakon.pdf


--------------------------------

List predsedu SSTL

Príloha:

List predsedu.pdf


--------------------------------

Preventívne lekárske prehliadky športovcov

Zoznam lekárov s atestáciou v telovýchovnom lekárstve (viď príloha), ktorí vykonávajú preventívne lekárske prehliadky športovcov.

Zoznam lekarov.xlsx


--------------------------------

List členom SSTL

Príloha:
List clenom SSTL.pdf


--------------------------------
POZVÁNKY NA NADCHÁDZAJÚCE AKCIE

PozvánkaMedzinárodný kongres telovýchovného lekárstva

6. - 7. júna 2019 v Bratislave

Dátum konania:  6.6.2019 -7.6.2019

Čas:  6.6.2019:  13,00 hod – 18,00 hod, registrácia od 11,00 hod
         7.6.2019:   8,30 hod – 13,00 hod

Miesto konania: Hotel NH Gate One
Ambrušova 7, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

Podmienky účasti: 
1. Úhrada konferenčného poplatku :
- 40 EUR
- 20 EUR - zdravotná sestra, fyzioterapeut
- 10 EUR – študenti
zdarma - prednášajúci, pozvaní hostia       

Večera  6.6.2019 o 20,00 hod v hoteli NH Gate One - 20 EUR – je nutné zakúpiť si lístok (pozvaní hostia zdarma)

na účet č.: IBAN: SK12 0900 0000 0000 1148 6042 (VS: 17317932, správa pre prijímateľa: Vaše meno) do 01.06.2019, alebo v hotovosti na mieste konania.
2. Prihláška na aktívnu účasť  do 30.04.2019, na pasívnu účasť do 01.06.2019 (poštou alebo elektronicky) na adresu:  

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
Nábr. arm. Gen. L. Svobodu 9, 814 69  Bratislava
E-mail: dusan.hamar@fsport.uniba.sk

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na prednáškach, program a občerstvenie v prestávkach.
Za účasť na podujatí budú pridelené kredity do systému kontinuálneho vzdelávania SLK.

Ubytovanie:  Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.


----------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk