Preventívne lekárske prehliadky športovcov

Preventívne lekárske prehliadky športovcov

Zoznam lekárov s atestáciou v telovýchovnom lekárstve (viď príloha), ktorí vykonávajú preventívne lekárske prehliadky športovcov.

Zoznam lekarov.xlsx

Oznámenie

Ak sa telovýchovný lekár, ktorý vykonáva preventívne lek.prehliadky športovcov nenašiel v zozname lekárov alebo chce doplniť informácie (o amb., kontakt...) nech napíše na mail: bartosova.mail@gmail.com

Akreditácia pracovísk telovýchovného lekárstva, ktoré vykonávajú preventívne lekárske prehliadky športovcov
Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva (viď príloha)

Akreditacia.pdf

Zoznam pracovísk TVL, ktoré požiadali o akreditáciu:

Zoznam pracovisk.pdf

Poverenie k akreditácii:

Poverenie k akreditácii.docx

Zápis z akreditácie:

Zapis z akreditacie.docx

Akreditačný protokol:

Akreditacny protokol.docx