Vzor správy z lekárskej prehliadky športovcaVzor Ergometria

Vzor Ergospirometria strana 1

Vzor Ergospirometria strana 2