PRÍHOVOR

Príhovor

Vážení priatelia!

Dovoľujem si Vás privítať na stránke Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Táto stránka bola založená už pred niekoľkými rokmi, no musíme uznať, že nie vždy bola aktuálna. Novozvolený výbro spoločnosti si rozdelil kompetencie činnosti a okrem iných aktivít sa bude aktívne starať aj o túto stránku. Je našou snahou, aby jej obsah napomáhal šíreniu poznatkov o využívaní pohybovej aktivity v prevencii a liečbe ochorení, zdravotnej starostlivosti o športovcov všetkých výkonnostných kategórií, liečbe a prevencii športových poranení, funkčnej diagnostike, zásadách správnej výživy pre výkon o zdravie ako aj aktuálnych problémov boja proti dopingu.

Okrem základných faktov (štatút a informácie o zvolených funkcionároch) by mala poskytovať aj informácie o aktuálnej činnosti Výboru a pripravovaných akciách.

Naša Spoločnosť má ambície osloviť prostredníctvom svojej stránky nielen telovýchovných lekárov, ale aj lekárov iných špecializácií. Jednak tých, ktorí aktívne pôsobia  v oblasti zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport a v neposlednom rade aj tých, ktorí majú ambície využívať pohybovú aktivitu ako lacný a mimoriadne účinný prostriedok na udržanie a zlepšenie zdravia a celkovej kvality života.

 
Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD, MPH.


Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva 
Slovak Society of Sports Medicine
Devínska cesta 92  
841 04 BRATISLAVA

Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk