NÁŠ TÍM

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD, MPH.

prezident SSTL

Devínska cesta 92
841 04 Bratislava

delej@sportmed.sk

 

 

prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

viceprezident SSTL

FTVŠ
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

hamar@fsport.uniba.sk

 

MUDr. Monika Bartošová

vedecký sekretár SSTL

bartosova.mail@gmail.com

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.

pokladník SSTL

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

člen SSTL

Odeská 4
036 01 Martin

dusan.mesko@gmail.com

MUDr. Jarmila Platová

člen SSTL

Bauerova 34
040 11 Košice 11

jplatova@centrum.sk

MUDr. Róbert Dinka

člen SSTL

robodinka@gmail.com

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva 
Slovak Society of Sports Medicine
Devínska cesta 92  
841 04 BRATISLAVA

Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk