NÁŠ TÍM

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD, MPH.

predseda SSTL

Devínska cesta 92
841 04 Bratislava

delej@sportmed.sk

 

 

MUDr. Pavel Malovič, PhD, MPH

podpredseda SSTL

MUDr. Monika Bartošová

vedecký sekretár SSTL

bartosova.mail@gmail.com

Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.

pokladník SSTL

prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.

člen SSTL

FTVŠ
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

hamar@fsport.uniba.sk

 

MUDr. Andrea Herchelová

člen SSTL

Justičná 1
811 03 Bratislava

andy.herchelova@gmail.com

 

 

MUDr. Vladimír Kayser

člen SSTL

Klinika telovýchovného lekárstva LF a FNsP- Staré mesto
Mickiewicova 13
813 69 Bratislava

vladimir.kayser@gmail.com

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

člen SSTL

Odeská 4
036 01 Martin

dusan.mesko@gmail.com

MUDr. Jarmila Platová

člen SSTL

Bauerova 34
040 11 Košice 11

jplatova@centrum.sk

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk