NOVINKY

Stanovisko MZ SR k odberom krvi

Odber biologického materiálu vo všeobecnosti môže realizovať zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania.

V prípade odberu krvi ide o zdravotnícke povolanie lekár, zdravotná sestra, zdravotnícky záchranár a zdravotnícky asistent (bližšie informácie o ich kompetenciách v stanovisku MZ SR).


Prílohy:
Odber krvi - stanovisko MZ SR.pdf

--------------------------------

Vzor správy z lekárskej prehliadky športovca

Vzor Ergometria

Vzor Ergospirometria strana 1

Vzor Ergospirometria strana 2


--------------------------------

Zoznam pracovísk TVL s akreditaciou

Príloha:

Zoznam pracovisk TVL s akreditaciou.pdf


--------------------------------

Akreditačné kritéria pracovísk TVL

Žiadosť na akreditáciu pracoviska treba poslať na SSTL do 30.9.2016

akreditacia.pdf


--------------------------------

Zákon o športe

Pozrite si vyhlášku, ktorá je súčasťou Zákona o športe a ktorá definuje rozsah vykonávaných prehliadok. Zákon má 95 strán ale nižšie sú uvedené citácie z paragrafov, ktoré sa týkajú nás.

Príloha:

Zakon.pdf


--------------------------------

List predsedu SSTL

Príloha:

List predsedu.pdf


--------------------------------

Preventívne lekárske prehliadky športovcov

Zoznam lekárov s atestáciou v telovýchovnom lekárstve (viď príloha), ktorí vykonávajú preventívne lekárske prehliadky športovcov.

Zoznam lekarov.xlsx


--------------------------------

List členom SSTL

Príloha:
List clenom SSTL.pdf


--------------------------------
POZVÁNKY NA NADCHÁDZAJÚCE AKCIE

PozvánkaPozývame Vás na „IX. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“, kterou ve dnech 18. – 19. října 2018 pořádá Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace a Katedra fyzioterapie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Akce se tradičně koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově.

Zájemcům o aktivní účast (autoři přednášky) si dovolujeme sdělit, že registrace k aktivní účasti bude ukončena dne 7. září 2018.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Pozvánku na konferenci, registrační formulář a další organizační detaily najdete na www.fyzioterapeuticke-dny.cz


----------------------------------------------------------------------------

PozvánkaPozývame Vás na konferenciu ČSTL, ktorá sa bude konať v Mariánskych Lázňach v dňoch

1. - 3. 11. 2018

Viac informácií na tomto odkaze:

www.konference.cstl.cz


----------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk