PRE ČLENOV

List členom SSTL

Príloha: List clenom SSTL.pdf

Stanovy SSTL

Stanovy Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva ustanovenej podľa zb. zákona č. 83/1990 o združovaní občanov Bratislava
1994 SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA STANOVY Článok 1. Základné ustanovenia
1.1.  

Koncepcia odboru telovýchovného lekárstva

   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej

Zápis z valného zhromaždenia

Zápis z Valného zhromaždenia Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva zo dňa 3. 12. 2010 v Trenčianskych Tepliciach
Prílohy:
Zápis z valného zhromaždenia.pdf

Publikovanie na webe SSTL

V prípade, že máte záujem niečo umiestniť na našu web stránku alebo zaslať nejaké pripomienky, kľudne to pošlite správcovi stránky Doc. MUDr.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Nábr. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 5441 4472
e-mail: delej@sportmed.sk