Plán aktivít ďalšieho vzdelávania – SZUPríloha:

SZU2016.pdf