Výzva pre členov SSTL a lekárov TVLVýzva pre členov SSTL a lekárov TVL, aby, pokiaľ by chceli prednášať na kongrese telovýchovného lekárstva 30.11.-1.12. 2017 v Bratislave, poslali do 30.9. 2017 názvy príspevkov na  mailovú adresu (hamar@fsport.uniba.sk).